Werkzaamheden

ten behoud van ons cultureel erfgoed

Werkzaamheden najaar 2014

Graag willen wij u een beeld geven van de onderhoudswerkzaamheden die voor de bouwvak door het aannemingsbedrijf Pronk uit Warmenhuizen in onze opdracht zijn verricht.

 

Voor het uitvoeren van het onderhoud aan de toren is deze zomer door de aannemer een steiger geplaatst om de werkzaamheden op deze hoogte veilig te kunnen uitvoeren. De bovenstaande foto’s geven u hier een beeld van.

Zoals in onze decemberbrief van vorig jaar al is aangegeven is het afgelopen jaar een belangrijk deel van het onderhoudsplan 2013 t/m 2018 uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden voornamelijk het uitvoeren van groot onderhoud aan de toren betreffen is het plaatsen van een steiger noodzakelijk waardoor het uit kostenoogpunt efficiënt is gebleken om het benodigde meerjaren onderhoudswerk aan de toren tegelijkertijd uit te laten voeren.

Deze werkzaamheden omvatten in grote lijnen het vervangen van aangetaste houtwerken, galmborden, houten geveldelen, enz. Een heel belangrijk deel vormt ook het vervangen van loodwerken. Het lood bij de “ui” van de toren is bij de restauratie in 1965 aangebracht en heeft reeds bijna 50 jaar dienst gedaan. Door de tand destijds zijn hierdoor lekkages ontstaan. Al het hout- en ijzerwerk in en om de toren is voorzien van een nieuwe verflaag.

Sinds 9 juli jl. is ook de “haan” na een speciale conservering weer teruggeplaatst op zijn oude stekje boven op de toren.

 

 

De bovenstaande foto’s zijn in juni door Jos Hof genomen en laten zien dat de toren van de kapel er weer schitterend bij staat. De bouwwerkzaamheden zijn begeleid door de heer Blokker van het  architecten buro Wil Schagen uit Nieuwe Niedorp, te samen met onze beide bouwkundigen Dick Koel en Bob Wiedeman. Verder delen wij u nog mee dat door onze amateur historicus Jos Hof rondleidingen kunnen worden verzorgd in en rond de Slotkapel.

Wanneer u het leuk vindt om een keer met een gezelschap een rondleiding te willen ervaren kunt u met hem contact opnemen onder telefoonnummer 072 -5062958

Wij zijn ons er terdege bewust van – en ook trots op- dat wij deze werkzaamheden mede dank zij uw bijdrage kunnen laten uitvoeren. De bijgaande foto’s van de juli jongstleden getuigen ervan dat de fris geschilderde toren, voorzien van nieuw loodwerk en een blinkend uurwerk recht doet aan de monumentale status van de Slotkapel.

Uw bijdrage heeft dit mede mogelijk gemaakt. Met deze brief willen wij u ook hier ook hartelijk voor bedanken. Wij wijzen u er nog op dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Graag zouden wij weer op u kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet, de voorzitter