Werkzaamheden

ten behoud van ons cultureel erfgoed

Groot onderhoud Slotkapel

Een oud monumentaal gebouw, zoals de Slotkapel, heeft veel onderhoud nodig om het in een goede conditie te houden. Dit is noodzakelijk voor het behoud van ons cultureel erfgoed.

De stichting Restauratie Slotkapel heeft als doel de Slotkapel in de best mogelijke conditie te houden. Voor het groot onderhoud werkt de stichting met 6-jaarlijkse instandhoudingsplan, dat moet worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. voor de periode van 2019 t/m 2024 zijn onderstaande plannen ingediend.

In 2019 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed positief gereageerd voor de uitvoering van het instandhoudingsplan tot en met 2024 van € 64.000, hiervoor is een subsidie toegezegd van € 32.000 volgens de SIM regeling.

Door bestuurswijziging en de COVID kon geen uitvoering worden gegeven voor het onderhoud.

Een nieuw project is de inrichting/verbouwing van de Nicolaas Witsenkamer welke is

begroot op € 25.000, hiervan is inmiddels door donaties een bedrag ontvangen van € 10.000.

 In 2022 zullen diverse fondsen worden aangeschreven voor ondersteuning van onze projecten welke dan definitief uitgevoerd zal worden vanaf september 2022

In 2022 heeft wijziging plaatsgevonden van de adviseur/bouwkundige en is een nieuw onderhoudsplan opgesteld met een toename van € 159.000, t.w.;

  • stucwerk
  • washwerk banken
  • schilderwerk binnen en buitenzijde
  • herstel voegwerk
  • herstelscheur in de gevels
  • aanbrengen vochtweringen
  • timmerwerk
  • bestrijding houtaantasters
  • herstel glas en lood en zinkwerk

Voor deze activiteiten is door de Provincie Noord-Holland een subsidie verleend van maximaal € 45.836.

Het onderhoud aan alle elementen van het gebouw is zeer specialistisch werk en wordt door speciale bedrijven uitgevoerd. De bijkomende kosten hiervan, zijn hoger dan bij het onderhoud van een moderner gebouw.