Donaties

voor behoud van ons erfgoed

Help met het behoud van de Slotkapel en doneer

Men kan vrijblijvend donateur worden waarvan de gelden worden besteed aan de restauratie en onderhoud van de Slotkapel. Jaarlijks krijgt men een donateursbrief van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Bij de donateursbrief krijgt men ook uitleg over de geldende ANBI regeling met de hierbij behorende mogelijkheden voor extra fiscale aftrek.
Ook kan men de Stichting Restauratie Slotkapel in het testament een legaat schenken welke ook fiscaal aftrekbaar is.

Wij willen meehelpen aan het behoud van de Slotkapel

en melden ons aan als donateur