De slotkapel is op zoek naar Donateurs.

De Stichting Restauratie Slotkapel luidt de noodklok.

Geldbronnen vallen droog, dus donateursactie is hoognodig.

Ook de Slotkapel te Egmond aan den Hoef ondervindt de gevolgen van de coronamaatregelen. De geplande culturele gebeurtenissen, concerten en huwelijken vonden en vinden nog altijd geen doorgang, laat staan dat nieuwe activiteiten opgestart konden worden.

Nu er praktisch geen inkomsten meer zijn, luiden de besturen en vrijwilligers de noodklok. De restauratie komt zwaar onder druk te staan. Vandaar dat nu een dringend beroep wordt gedaan op de Egmondse bevolking (maar ook op die daarbuiten).

De Slotkapel, een rijksmonument, heeft een grote historische waarde. Van oudsher behoorde de kapel bij het Slot op den Hoef van de graven van Egmont. De kapel werd gebouwd in 1420, na afbraak van de eerste, die gebouwd werd in 1229. In de loop der eeuwen is hij enkele malen gerestaureerd.
Het interieur heeft fantastisch gebrandschilderde ramen uit 1633, een uniek uurwerk uit 1640, en een orgel, dat gebouwd is in 1898. De akoestiek van de Slotkapel wordt geroemd.

De Stichting Restauratie doet haar uiterste best dit prachtige erfgoed in goede staat te houden. Daarbij put zij uit de opbrengsten van activiteiten die plaatsvinden in de kapel. Daarnaast zijn er de jaarlijkse donaties en giften en de inkomsten van de rondleidingen.

Wij zijn op zoek naar donateurs die, net als wij, de Slotkapel een warm hart toedragen. Elke gift is welkom, of het nu om een kleine bijdrage gaat of om een jaarlijkse gift. Wilt u donateur worden, meld u dan aan.

Steun dit cultureel erfgoed en doneer!